söndag 7 januari 2018

Universums härskare. / Masters of the universe.Som den produkt som man är då jag växte upp på 1980-talet var det oundvikligt (eller åtminstone väldigt svårt) att inte bli exponerad för de stora leksaksteman som underhöll en hel generation. Jag var alltid mer av en Star Wars nörd redan då, men inte långt efter var också saker som He-Man och universums härskare. Om man tittar på den ursprungliga serien från Animation nu ter den sig rätt fånig. Som teatermänniska går det inte att bortse från den gärning som röstskådespelare gör. De formar små människors uppfattning om hur en viss karaktär låter. Det gjordes ett par svenska dubbningar, den som kändes mer "trogen" originalet är nog den som gjordes av bolaget Mediahuset.

I en underhållande dokumentärserie som heter "Leksaker vi minns" berättas historien bakom fenomenet He-Man och alla turer kring det. Allt har ju sin tid, så också en leksakslinje. Prins Adam, hans vänner och fiender försvann lite ur allas medvetande och popularitet i slutet av 1980-talet. Det var svårt att tro att det någonsin skulle bli någon större uppmärksamhet kring det igen. Vuxna barn (de mellan åldrarna 30-60) som gillade temat träffas i nutid och vurmar för detta fenomen. Det anordnas retromässor här och där (även i södra Sverige) där det diskuteras, jämförs, beundras och sluts affärer i den underbara nostalgins tecken.

Men så under 2000-talet gjordes ett nytt försök att blåsa liv i den här världen, om äventyren på planeten Eternia. På samma sätt satsade Mattel på en tv-serie, leksaker och samlarprylar. Som en person biten av barndomens nostalgi visste jag att jag behövde åtminstone jämföra denna serie med den som gjordes på 1980-talet. Överraskande bra, fick jag konstatera. Bättre manus, snyggare animerat och en mängd nya och spännande karaktärer introducerades. En av de häftigaste nya hjältarna var hövdingen över lejonfolket, Chief Carnivus. Under en lång tid har jag funderat på att göra en målning av honom. En skiss har redan vuxit fram. Antingen blir det en akrylmålning eller så ska jag ge mig på promarker-pennor på hårdare konstpapper.

Serien från 2002 dubbades av bolaget Eurotroll. Röstskådespelare var bland andra Per Sandborgh, Charlotte Ardai Jennefors (fru till Joakim Jennefors - alias Nalle, i Nalle har ett stort blått hus - mina barns favoritbarnprogram genom tiderna!) och Mattias Knave bland annat. Den blev inte så dum.English:
As the product that you are growing up in the 80's it was unavoidable (or at least very difficult) not to be exposed for the big toy themes that entertained an entire generation. I was always more of a Star Wars nerd already then, but not far behind were things such as He-Man and the masters of the universe. If you watch the original Animation tv-series it appears to be a bit silly. As a theatre-person you can't overlook the cultural deed of the voice actor. They shape little persons perception of how a certain character sounds like. There were a couple of Swedish voice over versions were made, the one most "true" to the original is probably the one made by the company Mediahuset.

In a very amusing documentary series called "The toys that made us" the story behind the phenomenon He-Man and all its twists is told. Everything has its time, so also a toy-line. Prince Adam, his friends and enemies disappeared from the minds and popularity in the end of the 80's. It was hard to believe that there would be a hype around it ever again. Adult kids (those between 30-60 years old) who liked the theme are now meeting up in present day and has a faddiness about it. Conventions for retro/vintage are arranged here and there (even in the south of Sweden) where it is discussed, compared, admired and deals are made in the spirit of nostalgia.

But so during the 2000's a new attempt was made to get some life in this fantasy world, about the adventures on planet Eternia. In the same way Mattel went for a tv-series, toys and collectables. As a person bitten by the nostalgia from the childhood I knew I had to at least compare this series to the one that was made in the 80's. I had to say it was surprisingly good. Better script, animations and a range of new and exciting characters were introduced. One of the coolest (although little "screen time") among the heroes was the leader of the lion people, Chief Carnivus. For a long time I have been thinking of doing a painting of him. A sketch has already emerged. Probably I will make an acrylic painting of this or I will get my hands on pro-marker on a sturdy art-paper.

The 2002 series was translated and dubbed of the company Eurotroll. Voice actors were among others Per Sandborgh, Charlotte Ardai Jennefors (wife of Joakim Jennefors - also known as Bear, in Bear in the big blue house - the all time favourite children's show of my kids!) and Mattias Knave. It didn't turn out bad at all.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar