torsdag 9 november 2017

Nyskriven musik! / Newly written music!

Min fru är duktig på många saker. Hon är väldigt gästfri, har begåvats med ett sinne för ordning och planering som jag själv bara kan drömma om och inte minst är hon grymt musikalisk. Jag själv kan följa med med en sång med lätta ackord på piano och gitarr, det är väl så långt som min egen musikalitet sträcker sig.

Men frun kan både läsa och komponera musik. Det är ett spännande mysterium. Precis som med matematik så förstår jag inte musikens språk, med noter och klaver - vad de nu heter. Men det gör hon. Ett av hennes fritidsintressen är att sjunga i kör, lite som det är med mig och teater. En fritidssyssla som ligger nära hjärtat på samma sätt som för en som är "professionell". I den kören hon är med i nu, Härslövs Kyrkokör, är det ibland högt i tak, så medlemmar kan komma med uppslag till teman och sånger.

Nu inför decembers julsånger så har faktiskt frun skrivit en helt ny sång (respekt!). Körledaren tyckte att det var ett bra initiativ, så den kan komma att komma in i körens repertoar i december. Helt fantastiskt. Det kanske kommer en video/ljudfil senare här på bloggen - så får ni höra hur den låter. Jag fick höra ett enkelt arrangemang med något som lät som Nintendos 8-bitars ljudbild häromkvällen. Men den gav ändå en fingervisning om hur den kan komma att låta. Det kommer att bli fantastiskt!


English:


My wife is good at a lot of things. She is very hospitable, has been gifted with a sense of order and planning which I can only dream of and not least she is a gifted musiscian. I can follow a song with easy chords for piano or guitar, that is the stretch which my music skills will go to.

But the wife can both read and compose music. It is an exciting mystery. Just like with mathematics I can not understand the language of music, grace notes and whatever they are called. But she does. One of her hobbies is to sing in a choir, sort of like me and theatre. It's a hobby dear to the heart just as it would with a "professional". In her current choir, The Church Choir of Härslöv, the members are allowed to suggest songs and themes.

Now at the brink of December and its carols my wife has written a new song (respect!). The choir leader thought of it as a good initiative, so it might end up in the choir's setlist in December. Fantastic. There might come a video/audio-file on this blog later - so you will hear how it sounds. I got to hear a simple arrangement which sounded like something from Nintendo's 8-bit soundframe the other night. But it indicated how it will sound later. It is going to be great!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar