fredag 24 november 2017

Korrektutläsning väntar. / Proof-reading awaits.
Jag gjorde det! Jag har lyckats färdigställa min samling av berättelser. Idag knappade jag in de allra sista orden på min femte berättelse och kunde andas ut. Genom åren har jag skrivit lite på sidan av måleriet och teatern. En tredje hobby vid sidan om vardagens liv. Det har varit olika saker som jag har funderat på under många år som jag har tecknat ned med ord. Sedan har det vuxit, karaktärer har kikat fram och gett liv åt idéer och tankar. Hela världar har fantiserats fram. Många är inte klara än. Om jag ska räkna efter så ligger nog säkert mellan 10-11 noveller på is i väntan på rätt fortsättning. Sedan har jag 3-4 längre berättelser igång som det hela tiden läggs till stycken till. Vem vet när de blir klara?

Men de fem som har varit aktuella är nu helt färdiga. Det känns så grymt kul. Totalt landar samlingen på lite över 100 sidor. Till det följer det med lite tuschskisser också. När jag ser över samlingen märker jag att det är rätt otäcka teman som jag har skapat. Av någon anledning dras jag gärna till gränslandet för skräck (hytter näven åt bland andra Johan Ajvide-Lindkvist och Stephen King för att de har så bra hand med ord). Alla de här skulle jag nog klassa som nutidsfantasi på något sätt. Det handlar om människors vardag, en vardag som vi på något sätt kan förhålla oss till och känna igen oss i. Men i berättelserna skaver något lite skevt och obehagligt. Jag fascineras av det. När något oväntat eller 'onaturligt' bryter fram i en vardag som vi alla annars känner oss bekväm med. Mina historier är verkligen inte för alla. Det är inte säkert att det blir lyckliga slut. Rätt tragiskt stundtals. Men så kan det ju vara med livet ibland. Jag har mer lättsamma historier också som kan dammas av. Kanske de får en chans nästa gång?

Sådana saker har utforskats rätt flitigt i filmens värld. Tänk bara på serien LOST som var populär för många år sedan. Man låter ett flygplan med människor med vitt skilda bakgrunder krascha på en ö. Vad händer då? Var det en "olycka" eller ville någon att just de skulle störta just på den där ön? Och så florerar teorierna.

Nu väntar korrekturläsning. Jag vet att jag kan ha en del logiska luckor, syftningsfel och annat som behövs tas om hand om. Det kommer att ta tid. Sedan blir det publicering. Jag siktar på att det kan ske någon gång tidigt efter nyår.


English:


did it! I have managed to complete my collection of stories. Today I tapped the last words for my fifth story and could exhale. Throughout the years I have been writing stuff on the side apart from my painting and acting endevours. A third hobby on the side of the everyday life. There have been a lot of things I have thought of during many years that I have scribbled down in words. Then things have grown, characters have emerged and given life to ideas and thoughts. Entire worlds have been a product of my imagination. Many are yet to be finished. When I come to think of it I probably have 10-11 short stories on the go awaiting me to pick them up again. Then I have 3-4 longer stories that I am constantly adding to. Who knows when they are finished?

But the five who have been up for consideration are now completelt finished. It feels really fun. In total the collection counts well over 100 pages. There will be a couple of black/white inked drawings to them too. When I survey the collection I realise the themes are rather dark and nasty. For some reason I am drawn to the fringes of horror (throw fist in the air at Johan Ajvide-Lindkvist and Stephen King, among others, for their excellent way with words.). I would class all my stories as a form of urban fantasy. It's about people's everyday life, an existence that we all can relate to in some way. But in the stories some things are chafing twisted and uncomfortable. I am fascinated by that. When something unexpectant or "unnatural" emerges in an existence we all feel safe in. My stories are definately not for everyone. You can't expect a happy ending. Rather tragic at times. But that is also life sometimes. I do have some more cheerful stories that I can dust off later on. Perhaps those can have a shot next time?

The gruesome has been explored quite extensively in the world of movies. Just conside the series LOST that was popular for many years ago. You let an airplane full of people from very different backgrounds crash on an island. What happens then? Was it an "accident" or did someone mean for them to crash on that very island? And so the theories fluorish.

So now awaits proof-reading. I know I may have some gaps, typos and other things that needs to be taken care of. It will take time. Then it will be published. I aim for sometime early next year.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar