tisdag 17 oktober 2017

En julig barnsaga på gång. / A Christmas-like children's story in the works.

Snabbskiss. Nästa steg blir till att testa färger. / Fast sketch. Next step will be to try out colours.


När frun jobbar, alla barnen hemma, disken klar och de sista dammråttorna försvunna från golvet, vad kan Christian göra då? Just idag så åkte skissblocket fram. Lite av ett infall kanske, men bilder skapades lite i realtid i huvudet. I december förra året fick jag för mig att berätta en julsaga för barnen, helt improviserat - jag fick lite flyt kände jag. De lyssnade rätt aktivt och den blev faktiskt väldigt bra. Så bra så att jag skrev ned den. På senare tid har jag ägnat någon timme här och där för att styra upp dramaturgin i historien och jag tror faktiskt att den håller för publicering!

En tanke jag har haft med mig hela tiden var att illustrera sagan. När jag hörde mig själv berätta föreställde jag mig hur allt såg ut under tiden och då kom började jag fundera lite på att ett par bilder hade gjort sagan mer. Ja, mer av allt. Sagan går under arbetsnamnet "Trolljul" men det kommer nog att ändras senare ifall jag hittar på ett bättre namn. Jag tänker mig kanske 3-4 bilder totalt. Nu har jag fått bollen lite i rullning, jag kommer nog att arbeta aktivt med detta en tid framöver. Och då sneglar jag lite på Michael Ploogs konstnärsskap.


English:

When the Mrs. is at work, the kids are at home, the dishes is finished and the last dust-bunnies have disappeared, what is Christian to do next? Today my sketching pad came out. Perhaps by a whim, but images were created in real-time in my head. December of last year saw me telling an improvised Christmas story to my kids - I got some flow. They listened quite actively and the story was actually not bad. It was good enough for me to write it down. Of late I have spent the odd hour here and there to stiffen up the story's dramaturgy and now I think it is good enough to be published!

One thought I have kept with me the whole time was to illustrate the story. When I heard myself telling the story I had quite a clear vision on how it all looked like and I began thinking of different images, how they would make the story more. Yes, more of everything. The story's working title is "Troll Christmas" but is subject to change probably if I come up with a better name. I was thinking perhaps 3-4 images in total. Now I have kickstarted this somewhat, I will probably work with this for some time from now on. And I am glancing at Michael Ploog's artistry as an inspiration.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar