måndag 16 april 2018

Övning i stilleben. / Still life exercise.
I år hade jag planerat dåligt. Det var så många saker att kryssa mellan, repetitionstider för både mig och frun, bilfärd till och från skola för att frakta barn och det här med att sköta hushållet. Igår var fruns födelsedag och de saker som jag hade velat ge henne låg för långt bak i tiden för att kunna genomföras (jag borde ju ha fixat det för veckor sedan). Men en plötslig idé slog mig i fredags. Så barnen fick snällt bänkas vid en film medan jag skramlade fram mina penslar och akrylfärger. Det var dags för stilleben!

This year my planning was bad. There have been a lot of things to do, rehearsal sessions for both me and my wife, going by car to and from school freighting children and also this little thing with maintaining the household. Yesterday was my wife's birthday and the things I had intended doing for her were far back in time (I should have taken care of those weeks ago). But a sudden idea struck me this Friday. So the kids had to find themselves in front of a movie while I rattled around to bring out my brushes and acrylics. It was time for a still life!


Steg 1.

Märk ut området på duken. Jag använde blått, eftersom jag tänkte att blått senare skulle vara bakgrunden. Det går ju att använda vilken färg man vill. I rutmönstret kan du sedan färg-skissa upp former. Jag ville måla en bit lime (som jag älskar att använda, frun också uppskattar samt att grönt är hennes favoritfärg). På ett tidigt stadium kan du alltså skissa upp formen där köttet är exponerat, skalet och ungefär vart skuggan är.

Step 1.

Mark out an area on the canvas. I used blue, since I thought I would use blue as the background. You can use whichever colour you want. In the grid pattern you can then colour-sketch the shapes. I wanted to paint a piece of lime (I love using it, my wife appreciate it and green is her favourite colour). At an early stage you are able to sketch up the shapes where the fruit is exposed, the lime peel and where you want your shadow.

Steg 2.

Sedan kom bakgrunden, använd samma blå som du hade förut. Jag blandade i lite vitt i det blå. Det är lite mer intressant när det händer något i färger. Men det gör du som du vill med. Vidare blandade jag brunt och grönt för att måla skuggsidan av frukten. Testa dig fram! Grunda sedan skalets kant med en blandning av gult och vitt. Det ska gärna antydas att det är gult i det vita. Gör den inte helt vit.

Step 2.

Then there is the background, use the same blue as before. I mixed a bit of white in the blue. It makes it a bit more interesting when something is happening with colours. But you are free to do as you want. Further I mixed brown and green to paint the dark side of the fruit. Try your way around! Then make a foundation for the fruit peel's edge with a mix of yellow and white. Preferably, it should hint yellow in the white. Don't make it all white.
Steg 3

Blanda gul, grön och vit färg i en nyans som du tycker känns "lime", och måla fruktköttet. Ett tips för effekt är att dra färgen från skalets kant och ut mot mitten, korta och snabba penseldrag. Det kan imitera fruktköttets "textur" eller vad man ska säga. Nu kan du också markera skuggan. För att inte skapa ett fullkomligt "hål" i tavlan, blanda brunt med lite svart. Inte totalt svart bara, alltså.

Step 3. 

Mix yellow, green and white to a nuance that you think feels "lime", then paint the inside of the fruit. One tip is to use short and swift brush strokes, pulling the colour from the peel and down to the center. That might imitate the texture of the fruit. You can also mark the shadow. In order not to create an entire "hole" in the canvas, mix brown with some black. Not just all black.Steg 4.

Det är dags att putsa upp delar. Använd vitt för att ljusa upp skalet. Måla dit vita strimmor i frukten för att få fram den saftiga glansen. Om det känns nödvändigt kan du här också förstärka skalets skugga och själva skuggan med. Så länge du är nöjd. Ha kul, bli inte för pretentiös. Konst ska vara kul! Och lycka till!!!

Step 4. 

Time to highlight things. Use white to brighten up the peel. Add white stripes in the exposed fruit to bring forth the juice glisten. If it feels necessary enhance the shadow effect too. As long as you are happy. Have fun. Don't get too pretentious. Art is supposed to be fun! And good luck!!!
En enkel limebit. Perfekt bild att ha i köket. Det är där som matmagin händer.

A simple piece of lime. Perfect to have in the kitchen. It's there where the food-magic happens.

x

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar