söndag 5 mars 2017

Den 12 april. / April 12th.
Nu har filmen ROGUE ONE fått ett datum, som fysisk DVD/BLUE RAY film! Den 12 april så kan den som vill (jag!) återvända till det där fantastiska universumet som har inspirerat många andra filmer och tv-serier.


Det här är verkligen en annan vinkel. Om man tar Kraften Vaknar (The Force Awakens) så får man vara brutalt ärlig mot sig själv och faktiskt se kopplingarna till Ett Nytt Hopp (A New Hope) från 1977. Mycket återanvändes faktiskt. Jag kanske inte ville inse det, för i min iver skrev jag förut att den var den bästa sedan Rymdimperiet Slår Tillbaka (Empire Strikes Back). Samtidigt så var jag nog rätt svältfödd sedan George Lucas köttade ihop förspelsfilmerna om Anakins fall. Det blev inflation på ljussvärdsviftande "supermänniskor" där och för mycket politik.


Rogue One är i kontrast verkligen fotfolkets historia, rätt långt ifrån de mystiska elementen. Jag känner mig rätt säker på att producenterna och regissören har smygkollat på journalfilmer om andra världskriget. Stridsscenerna är mer brutala än i någon annan film i den här rymdsagan. Rymdstriderna påminner om Slaget om Storbritannien 1940 eller Slaget om Midway 1942. Markstriderna påminner om intensiteten som journalfilmer visar om Slaget om Guadalcanal 1942-43. Det är tungt, skitigt och våldsamt.

Så den aspekten är intressant. Filmen överraskar också lite med gråzoner och lite oväntade vändningar. Sådant uppskattar jag. Nu är det mars, så det är lite tid kvar till den 12 april. Men det blir värt väntan.English:
Now the movie ROGUE ONE has a release-date, as a physical DVD/BLUE RAY film! On April 12th everyone who wants to (me!) can return to the fantastic universe that has inspired so many other movies and tv-series.This is really a different angle. If you look at The Force Awakens you will have to be brutally honest to yourself and in fact see the connections to A New Hope from 1977. Much was really recycled. I didn't want to see it, in my zeal I previously wrote that this was the best flick since Empire Strikes Back. At the time I was pretty starving for something after George Lucas did a shish-kebab on the prequels about the fall of Anakin. It sort of went into inflation with light saber wielding "super humans" there and too much politics.
Rogue One is in contrast truly the foot-people's story, quite far away from the mystical elements. I am pretty convinced that the producers and director have been watching old journal-films about the Second World War. The battle-scenes are more brutal in any other film in this space saga. The space battles remind me of the Battle for Britain in 1940 or Battle of Midway in 1942. The ground battles reminds me of the intensity the journal-films show about the Battle of Guadacanal 1942-43. It's heavy, dirty and violent.

So that aspect is interesting. The movie has a few surprises with a couple of grey areas and unexpectant twists. I can appreciate that. Now it's March, so there is some time before April 12th. But it is well worth the wait.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar