fredag 13 januari 2017

Vila, växa, vissna och vila. / Rest, rejuvinate, recede and rest.

Nu ska vi se... / Let's see...

Min fru visade en bild i veckan som jag fick lite inspiration av. Ett träd som på en bild visar alla årstiderna samtidigt. Det skulle te sig bra som som målad bild. En tanke hade varit använda fyra målardukar för att skapa bilden, och sedan hänga dem med ca fem cm mellanrum. Det hade varit effektfullt.

Symbolismen är enorm för en sådan bild och jag kommer nog att fundera länge innan jag skriver något längre. Det får bli i inlägget som handlar om själva bildens skapande. Men visst ligger säsonger nära till hands? Jag tänker mig olika säsonger livet, som alla har sin vår, sommar, höst och slutliga vinter. På ett sätt svävar det ett vemod över dessa funderingar, men de är mellanmänskliga och högst allmängiltiga. Vi hamnar alla i en position när något har sin vår, en annan tid eller företeelse befinner sig i sitt slutskede (vinter) och många går hand i hand med en härlig sommar (för något i livet). 

Hur som helst, bilden är intressant, den kommer absolut att bli av inom den närmaste framtiden och det finns risk för att det blir stora bilder. Djärvt, jag vet. Men det lutar åt det.

Fyra tavlor som är en. Gillar det! / Four paintings who are one. Like it!English:

                                        

My wife showed me an image this week that inspired me. A tree in an image that show all seasons at once. It would be cool as a painted piece. A thought that crossed my mind was to use four canvases to create the image and then place them on a wall with about five cm's apart. It would have been effectful.
The symbolism for such an image is huge and I will think long and hard before I will write something longer. It will be in the entry that deals with the creating the painting. But surely seasons are close at hand? I imagine seasons in life, we all have our different kinds of Spring, Summer, Autumn and the final Winter. In that way there is a certain kind of melancholy about all these thoughts, but they are interpersonal and very much of universal application. We all end up in a position when something has its Spring, another time or phenomena is at its end (Winter) and many embrace the glorious Summer (for someone in life).
Anyway, the image is interesting, it will definately happen in the near future and there is a risk of them turning into large paintings. Bold, I know. But it may happen.
Årstidsträd. / Seasonal tree.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar