lördag 7 januari 2017

Lite skisser. / Some sketches.

Tidigare år har jag tagit med lite målarsaker när vi har åkt norrut över julhelgen - färg, några penslar och lite teckningskol. I år bad frun mig att bara packa skissblock och pennor. Hon påpekade att en våt målning är svår att packa, vilket är helt förståeligt. En duk tar plats och man vill ju inte få oljefärg på någons fina jacka eller riskera att duken skadas på något sätt.Så detta år var det skissblock och ett gäng färgpennor i lasten.  Saken är den att det inte alltid finns tid eller inspiration för att sitta ner och få ner nåt på papper. Men den här gången lyckades jag göra ett par grova skisser - jag tror på åtminstone två av dem som "färdigt" material. Med det menas att bilden skulle kunna föras över till målad form utan större justeringar.Nu lämnar vi snart Jursla för den här gången. Det kliar lite i fingrarna efter målartid. Det är lite synd att jag inte har större yta att hållas på när jag målar. Kanske hyra in sig i en ateljé?


English:

Previous years I have packed painting stuff with me while we have been on our northbound trips over the holidays - colours, some brushes and some charcoal. This year my wife asked me to just bring a sketch pad and some colouring pens. She pointed out that a wet painting is hard to pack, which is understandable. A canvas takes up some space and no one wants to get oil colour on a jacket or you don't want to risk damaging the canvas. Said and done, this year I only brought a pad and pens. The thing is, that there isn't always time or inspiration to sit down and pen something down on paper. But this time I managed to create a couple of rough sketches - I believe that at least two of them are "finished" material. With that I mean that the image would transfer good to canvas without any major adjustments.


Now we are soon leaving Jursla for this time. My fingers itch a bit for some painting time. It is a shame I don't have too much of big spaces to be creative on. Perhaps I need to rent space in a studio?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar