lördag 17 december 2016

Eldig kvinna. / Fiery woman.

Nu är den sista målade julklappen snart färdig. Personen i fråga gillar en superhjälte från Marvels universum; Phoenix. Med krafter som handlar om död och återfödelse, att ur askan återinträda till livet med styrka. Lite som hinduismens gud Shiva; skapande och förstörande egenskaper samtidigt.

Målningen här är inspirerad av en existerande bild. Svårigheterna då är att få till former, rätt färgskala och så vidare. När jag försöker reproducera något mäter jag in duken i ett rutmönster. Lättast är att använda en vanlig blyertspenna. I rutmönstret kan man krasst se vilka former som ska passa in var, utan att tänka på vad det föreställer i första hand. Det är lite knepigt i början men det är bara en övningssak.Duken delas in i fyra fält. / The canvas is divided into four fields.Senare får man börja lägga färger. Områden mer än detaljer. Vart ska det vara gult? Var gränsar röd färg till brandgult? Det är det bästa tipset jag kan ge till nybörjare.
Hudfärg för en "vit person" är en delikat blandning av gul, vit och lite röd färg. Prova dig fram tills du hittar rätt nyans, det skiljer sig från gång till gång hur hud ser ut.

Ljuset är en annan sak. I fallet med Phoenix så drar hon elden utifrån sig själv, sin essens, samt universum. Så det är rätt ljust. Men ljuset samlas i hennes händer så därifrån är det ljusast. Rygg, lår och armar belyses mest. Där måste man kunna se en skillnad.

          
 English:


Now is the last painted Christmas gift almost finished. The person in question likes a superhero from the Marvel universe; Phoenix. With powers about death and rebirth, out of the ashes to re-appearing in life with strength. Kind of like Shiva from Hinduism; creating and destroying qualities at the same time.

The painting here is inspiried by an existing image. The difficulties then is to get shapes and colours right. Whenever I try to reproduce something I measuere the canvas in a grid-pattern. The easiest way is to use a normal pen. In the pattern you can see where shapes can fit, without thinking about what they are portrtaying. It is tricky in the beginning to think that way but it is a thing of practise.

Later you need to place colours. Areas more than details. Where do you need yellow? Where does red colour border orange? This is the best tip I can give beginners.
The skin tone for a "white person" is a delicate mix of yellow, white and a little red. Try your way until you get the right shade that fits your image, it tends to differ from time to time how skin looks like.

The light is another thing. In the case with Phoenix, she draws her power from within herself, her essence, as well as the universe. So it all becomes fairly bright. The back, thighs and arms are highlighted the most. There you need to be able to see a differance.


Den vilda blicken måste bort. / The wild stare needs to go.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar