torsdag 13 april 2017

Läsa, skriva och läsa. / Read, write and read.

Så segt det är att kämpa mot influensa och också åka slalom mellan magsjuka, feber och annat skojigt. En virusinfektion slog hårt till mot familjen i slutet av mars och april framöver. Bara frun är någorlunda ok, vilket är bra, eftersom hon är den med jobb just nu.

En sådan här vägg av omöjlig sjukdom som drar ut den kraft du någonsin trodde att du hade annat än till låns, ja - den visar ingen nåd. Det är då man märker vad man saknar hemma, som kan lindra besvären, men det är så dags då när man inte KAN åka och handla. Tur då att vänner på eget bevåg eller via erbjudande dyker upp med en kasse medikamenter (och en DR PEPPER!).

När sjukdom råder brukar jag hamna i en soffa med en bok eller ett block. Att läsa är väldigt skön avkoppling för några minuter (mer än så ska man inte räkna med när det finns småbarn i hemmet). Särskilt när jag läser "skönlitteratur" brukar jag få inspiration till framtida saker. Därför brukar jag ha blocket i närheten. Jag har ett särskilt block ägnat åt egna författaräventyr. Den blir med tiden fylld av små akter till olika historier, enkla skisser till saker och ting och mer fullskaliga "skelett" till privata sagovärldar. Nu är jag mitt uppe i att läsa manus till en teaterföreställning också.

Så sjukdom är enormt trist. Ingen tvekan om den saken. Men man kan försöka göra något bra av det iallafall. En dag kommer något av det jag antecknar komma med i en slutversion av en novell. Det är jag helt säker på.English:

It's such a drag to fight against the flu and also criss-crossing between stomach bugs, the fever and other funny things. A virus infection hit hard against our family at the end of March and April onward. Only the wife is fairly ok, which is good considering she's the only one with a job at the moment.

Such a wall of impossible sickness that sucks out any energy you thought you had, well, it shows no mercy. It is during these times you are made aware of the stuff you miss in your home, that can ease your time. But sadly that notion enters your head when you are UNABLE to go shopping. Luckily then, when friends on their own mission offer to show up at your doorstep with a bag of medicine (and a bottle of DR PEPPER)!.

When sickness reigns I usually end up in the couch with a book or a sketching pad. To read is such a great time for relaxing for a few minutes (you don't get more time than that while having small kids in the home). Especially when I am reading "fiction" I usually get som inspiration for future things to come. That's why I keep a pad close by. In time those pads gets filled with small acts for different stories, simple sketches for things and more or less full blown "skeletons" for fairy tale worlds and stories. At the moment I am in the middle of reading scripts for a play as well.

To be sick is really boring. No question about it. But you can turn it into something good. One day the things I put down in my pads will end up in a final version of a novel. Of that I am sure.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar