onsdag 23 augusti 2017

Behovet av färg - Jim Carrey. / The need for colour - Jim Carrey.För många är namnet Jim Carrey synonymt med tok och humor. Skådespelaren och komikern från Kanada som oväntat har en särskild plats i hjärtat för bandet Cannibal Corpse. Han var väldigt populär under 1990-talet och var med i ett par riktigt stora produktioner; The Mask, Dum & Dummare och Cable Guy, för att nämna några filmer som har Carreys signaturhumor. Min favoritfilm med Carrey måste vara Eternal Sunshine on a spotless mind, där han får visa hur bra skådespelare han faktiskt kan vara.

Vad jag inte visste är att Carrey målar. Jag hade inte en aning. Men så kom jag över en minidokumentär om Jim och hans måleri. Det var fascinerande att höra honom berätta om sin konst och vad den gör med honom, vad han vill säga. Kolla in den ovan.


English:

To many the name Jim Carrey is synonymous with goof and humor. The actor and comedian from Canada, which has a certain soft spot in his heart for the band Cannibal Corpse. He was very popular during the 1990's and starred in very big productions; The Mask, Dumb & Dumber and the Cable Guy, to name a few movies with Carrey's signature humor. My favourite film with Carrey has to be Eternal Sunshine On A Spotless Mind, where he gets a chance to show what a great actor he really is.

What I did not know is that Carrey is a painter. I had no idea. But then I came across a short documentary about Jim and his artisrty. It was fascinating to hear him speak about his art and what it does to him, what he wants to say. Check it out above.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar