fredag 19 maj 2017

Skapa en nordisk/keltisk knut. / Create a Nordic/Celtic knot.
Jag vill skapa många fler videos. Så är det. Jag har en mängd idéer och teman inom konst som jag skulle vilja visa upp (inte bara underliga videos om språk, helt ärligt, jag kanske måste gör om dem.). Strax innan julen 2016 skapade jag fyra delar om hur man skapar en nordisk/keltisk knut. Tanken var att egentligen redigera dem till en film och även få textning på den. Jag fick inte ihop det. Inte tillräckligt teknisk tror jag.

Men efter lite fipplande med moviemaker så lyckades jag få bättre ordning på den. Så nu kan den visas utan skam för omvärlden. Jag känner att jag precis har kommit igång med dessa knutar. Med lite mer tid på händerna kommer det nog en ny video om det senare.


English:


I want to create a whole lot more videos. I have many ideas and themes within art which I would like to present (not just weird language-videos, honestly, I might need to re-shoot those). Just before Christmas of 2016 I created a four part video in how to create a Nordic/Celtic knot. The thought then was to edit them into just one video and also place subtitles. I couldn't make it work. Not technical enough I presume.

But after some flipping around with moviemaker I got things into place. So now it can be shown without shame to the world. I feel I have only just begun with these knots. With a little more time on my hands I am sure another video will surface in the future.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar