tisdag 18 juli 2017

Smygtitt på mysteriet. / A sneek peak at the mystery (Missing 411)
Nu har filmlaget bakom dokumentären "Missing 411" släppt klipp från den. Verkligen ett underligt fenomen det här. Vad ska man tro? En del människor är verkligen borta, verkar det som. Men var är de, och vad får dem att försvinna? Nu har jag inte läst böckerna som Paulides har skrivit (tydligen är de mer utförliga än två timmars radiointervjuer med honom), så jag vet inte hur pass utförlig informationen blir i filmform.

Det är ju inte lätt att klämma in åratal av information och fallstudier i filmformat - så det ska bli intressant att se hur de går tillväga för att presentera fenomenet. Den säljs som sagt via deras hemsida så det kliar lite i fingrarna att beställa den.


 
English:

Now the film-crew behind the documentary "Missing 411" have released segments from it. Really a strange phenomenon this. What are you supposed to think? Some people are really gone, it seems. But where are they, and what makes them disappear? Now, I have not read the books that Paulides has written (apperantly they are more detailed than two hours interview worth of interviews with him), so I don't know how detailed the information will transfer to the screen.

It is surely not easy to squeeze years of information and case-studies into movie format - so it will be interesting to see how they will go about to present the phenomena. It is sold through their web-page so my fingers are itching a bit to place an order. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar