onsdag 28 juni 2017

Dych ch'in eisiau dysgu Cymraeg? / Vill du lära dig kymriska? / Do you want to learn Welsh?
Jag gillar verkligen Duolingo och deras app. Det är ett väldigt smidigt sätt att få tillgång till ett nytt språk. Det växer hela tiden, nyaste språket nu 2017 är japanska, som blev tillgängligt för ett par dagar sedan. Den är perfekt anpassad för nybörjare och varje språkkurs är skapad av människor som har språket som förstaspråk.

De som följer mina eskapader inom olika fält vet om att jag har en fascination för kymriska. Den appen har jag försökt använda så ofta jag kan. Men försöket har inte lyft helt som jag skulle vilja. Därför är de kunskaper som syns i videon rätt så basala kunskaper och det blir aldrig så härligt flytande. Men att jag lyckas få ihop meningar i ett sådant udda språk är rätt kul. Nu önskar jag att Duolingo snart kan lägga till isländska (av vilket jag är en hemlig beundrare av).

English:

I really like Duolingo and their app. It's a very smooth way of getting access to a new language. It grows all the time, the newest language for 2017 is Japanese, which was made available a couple of days ago. It is perfectly suited for beginners and each language-course is created by people who are native speakers.

 Those who follow my escapades within different fields know I have a fascination for Welsh. I try to use this app as much as I can. This try has not taken flight as I would have wanted it to do. Because of that the skills of the language in the video are fairly basic knowledge and it never becomes as wonderfully fluent. But for me to bring together entire sentences in such an odd language is pretty fun. Now I wish for Duolingo to add Icelandic (of which I am a secret admirer).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar