söndag 18 mars 2018

Återvinning. / Recycling.Jag var hem till Edsbyn på en blixtvisit förra månaden, för begravning. Då hade en till gammal tavla jag gjort hittat hem till mina föräldrar. 2005, strax innan jag lämnade Hälsingland för Skåne, bestämde jag mig för att göra en liten avskedsgåva, eller vad man ska kalla det. Den blev ställd till Edsbyns Pingstförsamling, som var den kyrkan som jag ofta gick till från sena tonåren och fram till 2005. Sedan dess har väldigt mycket hänt.

Det här var en av de tavlor som jag gjorde innan flytten som jag har tänkt lite på. Den här och ca 4-5 till, som jag har gett som gåva eller sålt. De var nämligen några som jag inte hade bild på och kunde lägga upp på bloggen. Det är ett litet delmål, att kunna dokumentera det mesta jag har gjort. Det är kul att se förändringar i hur jag målade då och nu.

Så motivet här är alltså Jesus i Gethsemane. Historien i Matteusevangeliet kapitel 26 kan vara bekant med de som har gått i söndagsskolan, konfirmerats eller på annat sätt i vuxen ålder är aktiv i kyrkor. Jesus har samlat några av sina lärljungar, i berättelsen, för att han känner vånda över det han måste gå igenom snart. Det kanske är något som vi alla kan relatera till; att veta att vi måste göra något som vi känner är smått oöverstigligt, försöker finna något kryphål för att slippa men till sist gör det. För att  vi vet att det blir bättre ifall vi gör det.

För några år sedan behövde kyrkan i Edsbyn samla ihop pengar till något ändamål och en del av det var att hålla i auktion. En del tavlor hängde med på den auktionen med.  När jag hörde talas om det trodde jag att kanske min rök i processen. Men det visade sig att den hade magasinerats och undkommit auktionen. Så någon gång i januari hade någon från församlingen tittat in till mina föräldrar och överlämnat den.

Det var kul. Nu får den en plats i galleriet!


English:


I was at my parents' house last month for a swift visit in conjunction to a funeral. An old painting had found itself back to my parents. In 2005, just before I left Helsingia for Scania, I decided to make a parting away gift, or whatever you call it. It was presented to the Pentecoastal Church of Edsbyn, which was the church I often went to from my late teens up until 2005. Since then a lot of things have happened.

This was one of the paintings that I made before me moving that I have given a little extra thought. This one and about 4-5 others that I have either given away or sold. There are a few that are in circulation that I have yet to document to my blog. That is a partly goal for me, to be able to document most of what I have done for posterity. It's fun to see the changes, from how I painted then and now. 

So this is Jesus in Gethsemane. The story in Matthew chapter 26 might be familiar to those attending Sunday school, had their confirmation ceremony or in some other way being active or affiliate in churches as adults. Jesus has gathered some of his diciples, in the story, since he is feeling rather anguished about what he is supposed to do. Perhaps that is something we all can relate to; knowing what we must do while feeling uncompassable, trying to find loopholes to escape but later do it anyway. Because you know it will make all the difference if you do.

Some years ago the church in Edsbyn apparently needed to raise some cash and part of making it happen was to host an auction. Some paintings were a part of that too. When I heard about it I thought this painting was part of that, in other words, toast. But it became evident that it had been stored away with other things. So sometime in January representatives from the congregation handed it over to my parents.

That was fun. Now it has a place in the gallery!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar